• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2017

Thiết Kế Hiện Đại

Căn hộ Tulip

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Cậu Hòa – Tân Bình

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Tân Bình
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Hoàn Thiện

Chị Ngân – Quận 2

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Chị Thủy Vũng Tàu

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Vũng Tàu
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Chú Tín T30

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Chung cư anh Hải

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Chung cư Everich

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Ngôi nhà màu sắc

 • Phong cách: Hiện Đại
 • Xu Hướng: 2015-2019

Thiết Kế Hiện Đại

Nhà anh BÊ Nam Long

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nam Long, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Nội Thất Căn Hộ

Nhà Bác Sỹ Sơn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Cổ Điển

Nhà gỗ

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kết hợp showroom

 • Phong cách: Kết Hợp Showroom
 • Xu Hướng: 2015-2019

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kiêm văn phòng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2015

Thiết Kế Hiện Đại

Nội thất Anh Thắng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015