• Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Căn hộ cho thuê

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 7
  • Năm thực hiện: 2015
  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Năm thực hiện: 2017

Nội Thất Căn Hộ

Chị Thủy Vũng Tàu

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Nhà Bác Sỹ Sơn

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 7
  • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kết hợp showroom

  • Phong cách: Kết Hợp Showroom
  • Xu Hướng: 2015-2019

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kiêm văn phòng

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 8
  • Năm thực hiện: 2015
  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 7
  • Năm thực hiện: 2017
  • Phong cách: Đen Trắng
  • Xu Hướng: 2015-2019

Nội Thất Căn Hộ

Nội thất Trung Sơn

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Trung Sơn
  • Năm thực hiện: 2016