Điện lực Daklak

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Daklak
  • Năm thực hiện: 2015
Danh mục: