• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016

Công Trình Khác

Quán Bida

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Quán cà phê sân bóng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Cổ Điển

Thiết kế chùa quận 1

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 1
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

thiết kế chùa Tân Bình

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Tân Bình
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Thiết kế chùa Vũng Tàu

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Vũng Tàu
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 9
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 1
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 10
 • Năm thực hiện: 2017