Công Trình Khác

Khách sạn M&N Bình Chánh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2015

Nhà Phố

Khách sạn mini

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016

Biệt Thự Vườn

Ngoc Bien Villa

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Nhà anh Chung quảng bình

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quảng Bình
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 9
 • Năm thực hiện: 2016

Công Trình Khác

Nhà cấp 4 anh Tuấn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 12
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Nhà đẹp Cần Thơ

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Cần Thơ
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Nhà Gỗ Cần Giờ

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Cần Giờ
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 3
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015