• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 9
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Thủ Đức
 • Năm thực hiện: 2014

Công Trình Cổ Điển

Căn hộ cho thuê 2

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2017

Nhà Phố

Chị Oanh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nam Long, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Công Trình Cổ Điển

Chùa Bình Dương

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Dương
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Chùa Nha Trang

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Chùa trong phố

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 1
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Điện lực Daklak

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Daklak
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Hội trường Daknong

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Đắc Nông
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Karaoke Cô Hà

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017