• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014

Biệt Thự Vườn

Biệt thự anh Kính

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Gia Lai
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Cổ Điển

Biệt thự anh Thắng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Phố

Biệt thự Chị Mai

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014

Biệt Thự Vườn

Biệt thự chú Bê Nam Long

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nam Long, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Vườn

Biệt Thự Cô Oanh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Phố

Biệt thự Ghép T30

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Vườn

Biệt thự Giang Điền

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Giang Điền, Đồng Nai
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Vườn

Biệt thự khu 6B

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Khu 6B
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Biệt Thự Phố

Biệt thự Phú Mỹ Hưng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015