• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Phạm Hữu Lầu, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Nhà Phố

Anh Hồng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Anh Nam Gò Vấp

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Gò Vấp
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Anh Nam hàng xanh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Thạnh
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Anh Phong Quận 4

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 4
 • Năm thực hiện: 2015

Nhà Phố

Anh Quang

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Anh Trúc

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 3
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Anh Tuấn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 9
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Nhà Phố

Chị Oanh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2016
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2017