• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Bể bơi quận 12

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 12
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Điện lực Daklak

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Daklak
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Hội trường Daknong

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Đắc Nông
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Karaoke Cô Hà

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2016

Công Trình Khác

Khách sạn M&N Bình Chánh

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Khác

Nhà anh Chung quảng bình

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quảng Bình
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Nhà cấp 4 anh Tuấn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 12
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Nhà đẹp Cần Thơ

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Cần Thơ
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Chánh
 • Năm thực hiện: 2016

Công Trình Khác

Quán Bida

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Khác

Quán cà phê sân bóng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015