Công Trình Cổ Điển

Biệt thự anh Thắng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Cổ Điển

Căn hộ cho thuê 2

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Chùa Bình Dương

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Bình Dương
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Chùa Nha Trang

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Chùa trong phố

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 1
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Nhà Gỗ Cần Giờ

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Cần Giờ
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Nha Trang
 • Năm thực hiện: 2015

Công Trình Cổ Điển

Thiết kế chùa quận 1

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 1
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

thiết kế chùa Tân Bình

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Tân Bình
 • Năm thực hiện: 2017

Công Trình Cổ Điển

Thiết kế chùa Vũng Tàu

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Vũng Tàu
 • Năm thực hiện: 2017
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 10
 • Năm thực hiện: 2017