• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Gia Lai
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Phố

Biệt thự Chị Mai

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2014

Biệt Thự Phố

Biệt thự Ghép T30

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2015

Biệt Thự Phố

Biệt thự Phú Mỹ Hưng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Phú Mỹ Hưng, Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Thủ Đức
 • Năm thực hiện: 2014