Văn phòng cho thuê, phong cách cổ điển

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 10
  • Năm thực hiện: 2017