• Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Căn hộ cho thuê

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 2
 • Năm thực hiện: 2017

Nội Thất Căn Hộ

Chị Thủy Vũng Tàu

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Vũng Tàu
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Nhà Bác Sỹ Sơn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2015

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kết hợp showroom

 • Phong cách: Kết Hợp Showroom
 • Xu Hướng: 2015-2019

Nội Thất Căn Hộ

Nhà kiêm văn phòng

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 8
 • Năm thực hiện: 2015
 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Quận 7
 • Năm thực hiện: 2017
 • Phong cách: Đen Trắng
 • Xu Hướng: 2015-2019

Nội Thất Căn Hộ

Nội thất Trung Sơn

 • Chủ đầu tư: Home Design
 • Địa chỉ: Trung Sơn
 • Năm thực hiện: 2016