Thiết kế nhà phố có phòng Karaoke riêng

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 9
  • Năm thực hiện: 2017