Thiết kế chùa Vũng Tàu

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Năm thực hiện: 2017