Nhà kiêm văn phòng

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 8
  • Năm thực hiện: 2015