Nhà Gỗ Cần Giờ

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Cần Giờ
  • Năm thực hiện: 2015