Chùa trong phố

  • Chủ đầu tư: Home Design
  • Địa chỉ: Quận 1
  • Năm thực hiện: 2017